Ya Sayyedi


Ya Sayyidi irham lanaa

In nilti ya reehas-sabaa yawman ilaa ardil haram
Balligh salaami rawdatan feehan nabiyyul muhtaram

Maw-wajhu hu shamsud-duhaa man khadduhu badrud-duja
Man zaatuhu noorul huda man kaffuhu bahrul hamam

Qur'anuhu burhaanuna faskhal li’adyaanin madat
Iz jaa'a naa ahkaamuhu kulluus suhuufi saaral adam

Akbaadunaa majruhatun min sayfi hijril Mustafa
Tubaa li ahli baladatin feehan nabiyyul muhtasham

Ya Rahmatal lil aalameen anta Shafi-ul muznibeen
Akrim lanaa yawmal hazeen fadlaw-wa juudaw-wal karam

Ya Rahmatal lil aalameen adrik li Zaynil Abideen
Mahbuusi aydiz zaalimeen fil mawkabi wal muzdahaam


Search Lyrics

© Lyrics of Islamic Naats, Nasheeds, Manqabats, Salaams, Hamds in Urdu, Arabic, Hindi, English., AllRightsReserved.

Developed by Javed Khatri and maintained by Junaid Khatri