As sub hu bada min


As sub hu bada min tal’ati hii
W- al- laylu dajaa minv wafrati hee

Kanz-ul-karami mowl-an-ni’ amii
Haad-il-umami li shari’ati hii.
Sa’at-ish-shajaruu nataq-al-hajaruu
Shaqq-al-qamaruu bi ishaaratihii
Jibrilu ataa laylata asraa
W-ar-rabbu da’aa fii hadrati hii
Fa Muhammaduna huwa Sayiduna
Fal iszulana li ijaabetihi
As – Subhu badaa min tal’ati hii
W- al- laylu dajaa minv wafrati hee

Search Lyrics

© Lyrics of Islamic Naats, Nasheeds, Manqabats, Salaams, Hamds in Urdu, Arabic, Hindi, English., AllRightsReserved.

Developed by Javed Khatri and maintained by Junaid Khatri