Milta Hai Kya Namaz Me Naat Lyrics

Allah ke huzur me
Sark o jhuka ke dekh
Milta hai kya namaz me
Sajde me jake dekh 

Wok hush nasib hai
Jise manzur hai namaz 
Momin ki paak ruh ka
Ek noor hai namaz 
Shaitan ki pahuch se
Bahut door hai namaz 
Dil ko khuda ki yaad ka
Maskan bana ke dekh

Milta hai kya namaz me
Sajde me jake dekh 

Barkat hazar sath me
Lati hai yeh namaz 
Jalwa khuda ka
Saaf dikhati hai yeh namaz 
Bande ko apne rab se
MIilati hai yeh namaz          
Milna hai agar se
Musallah bicha ke dekh

Milta hai kya namaz me
Sajde me jake dekh 

Munkar nakir kabre me
Puchenge jab hisaab 
Degi namaz khud hi
Namazi ka har jawaab 
Mit jayega namaz se
Sab kabr ka azaab 
Us rab ul alamin se
Tu lau laga ke dekh

Milta hai kya namaz me
Sajde me jake dekh 

US rab ul alamin ki
Marzi namaz hai 
Bakshish  aur najat ki
Seedi namaz hai 
Darwaza e bahist ki
Kunji namaz hai 
Sab kuch milega
Khud ko namazi bana ke dekh

Milta hai kya namaz me
Sajde me jake dekh 

Wo Rab ul Aalamin hai
Mukhtar hai wohi 
Rahman aur Rahim
Gaffar hai wohi 
Beshak teri namaz ka
Hakdaar hai wohi
Naraz  ho na jaye wo
Bande khuda ke dekh

Milta hai kya namaz me
Sajde me jake dekh 

Allah ke huzur me
Sark ko jhuka ke dekh
Milta hai kya namaz me
Sajde me jake dekh

Search Lyrics

© Lyrics of Islamic Naats, Nasheeds, Manqabats, Salaams, Hamds in Urdu, Arabic, Hindi, English., AllRightsReserved.

Developed by Javed Khatri and maintained by Junaid Khatri