Tera Naam Paak Hai Khuda Lyrics

Tera naam paak hai khuda
Teri shaan jallajalaluhu

Hai tu hi toh khali e do sara
Tera sab jahan ko hai asara
Koi rab nahi hai tere siva
Teri ibtida hai na intaha 
Tere wasp hum se ho kya ada
Teri shaan jallajalaluhu 

Hai tu hi toh malik e do jahan
Tere zikr hum se ho kya bayan
Hai har ek dil me tu hi niha
Hai sunakha teri har ek jaban
Teri hamd kis se ho kibriya
Teri shaan jallajalaluhu

Tera naam rab e jalil hao
Teri zaat pak o jamil hai
Tu hafiz hai tu waqil hai
Tuhi sab jahan ka kafil hai 
Tera shukr hum se ho kya bhala
Teri shaan jallajalaluhu 

Mere jurm ka nahi kuch shumar
Mai hu aasi aur gunahgaar
Nahi mujhsa koi siyahkaar
Muje baksh de mere kirdagar
Tera kaam hai karam o ata
Teri shaan jallajalaluhu

Tu khuda e husno jamal hai
Teri shaan jallajalal hai 
Tu hi apni aap misal hai
Kise dil takate ki lukal hai
Hai shabab ko tera asra
Teri shaan jallajalaluhu 

Nahi tujhsa koi bhi dusra
Teri shaan jallajalaluhuSearch Lyrics

© Lyrics of Islamic Naats, Nasheeds, Manqabats, Salaams, Hamds in Urdu, Arabic, Hindi, English., AllRightsReserved.

Developed by Javed Khatri and maintained by Junaid Khatri