Jashne Maulood e Nabi Hai Khoob Charcha Kijiye Naat Lyrics

Jashne Maulood e Nabi hai
Khoob charcha kijiye
Unki aamad ki ghari hai
Khoob charcha kijiye

Hai Sahaba ka tarika
Aur Imaamo ka shiyaar
Rab ki sunnat bhi yahi hai
Khoob charcha kijiye

Jashne Maulood e Nabi hai
Khoob charcha kijiye
Unki aamad ki ghari hai
Khoob charcha kijiye

Nehmate milti hai sabko
Par hume rab ki kasam
Nehmate kubra mili hai
Khoob charcha kijiye

Jashne Maulood e Nabi hai
Khoob charcha kijiye
Unki aamad ki ghari hai
Khoob charcha kijiye

Unki aamad ki khushi
Gar Abu Lahab kaafir kare
Usko bhi raahat mili hai
Khoob charcha kijiye

Jashne Maulood e Nabi hai
Khoob charcha kijiye
Unki aamad ki ghari hai
Khoob charcha kijiye

Hai munafiq ki mazzamat
Rab Ta’Aala ko pasand
Munkiro ka radh yahi hai
Khoob charcha kijiye

Jashne Maulood e Nabi hai
Khoob charcha kijiye
Unki aamad ki ghari hai
Khoob charcha kijiye

Khuld me likha hua hai
Naam e Paak e Mustafa
Maalik e jannat wohi hai
Khoob charcha kijiye

Jashne Maulood e Nabi hai
Khoob charcha kijiye
Unki aamad ki ghari hai
Khoob charcha kijiye

Baarvi ki chand ke sadqe
Me aye Salma teri
Khoti kismat jaag uthi hai
Khoob charcha kijiye

Jashne Maulood e Nabi hai
Khoob charcha kijiye
Unki aamad ki ghari hai
Khoob charcha kijiye

Search Lyrics

© Lyrics of Islamic Naats, Nasheeds, Manqabats, Salaams, Hamds in Urdu, Arabic, Hindi, English., AllRightsReserved.

Developed by Javed Khatri and maintained by Junaid Khatri