Moula Ya Salli Wasallim

Moula Ya Salli Wasallim Daaeman Abadan
A'la Habibi ka Khayril Khalqi Kullihimi
Alhumdo Lillaahe Munshil Khalqe Min Adami
Shum Mas Salaato Alal Mukhtaare Fil Qadami
Muhammadun Sayyedul Kawnaïni Wa-thaqalaïni
Wal Fareeqaïni Min Urbiw Wa Min Ajami
Amin Tazak Kore Jiraanim Bezi Salaami
Mazajta Dam-An Jara Mim Muqlatim Bedami
Fama Le Ay Nay Ka In Qultak Fofa Hamata
Wama Le Qalbe Ka Inna Qultastafiq Yahemi
Fa Kayfa Tunkero Hubbam Ba'ada Ma Shahedat
Behi Alayka Udulud Damaey Was Saqami
Astagferul-Laaha Min Qawlim Bela Amaalin
Laqad Nasabto Behi Naslal Lezi Ooqomi
Nabiyyonal Aameerun Naahi Falaa Ahadunn
Abarra-Fi Qawli La Minhu Wa laa Na'Aami
Huwal Habibul-Lazi Turja Shafaa'-Atohu
Li Kulli Hawlim-Minal Ahwaali Muqtahimi
Da'aa Ilal Laahee Fal Mustamsi Kuna Bihi
Mustamsi Kuna Be Habli Ghaïrinn Munfaswimi
Kaz Zahre Fi Tarafin Wal Badre Fi Sharafin
Wal Bahre Fi Karamiw Wad Dahre Fi Hemami
Ya Akramal Khalqe Maliman Aluzo Behi
Siwa Ka Inda Hululil Hadesil Amami
Wal Aale Was Sahbe Summat Tabe-Eena Lahum
Ahlittoka Wannoka Wal Hilmi Wal Karami
Summar Rida An Abi Bakrinw Wa An Umarinw
Wa An Usmana Wa An Aliyyiw Zil Karami
Faqann-Nabeeyena Fi Khalqinw-Wafi Khulukinn
Wa Lam Yuda Nouhou Fil Ilminw-Walaa Karami
Faghfir Lana Shidiha Waghfir Li Qari-Iha
Sa'Al Tukal Khaïra Ya-Zal Judi Wal Karami
Ya Rabbi Bil Mustafa Balligh Maqasedana
Waghfir Lana Ma Madwaya Wasi Al-Karami

www.naatlyrics.in


Search Lyrics

© Lyrics of Islamic Naats, Nasheeds, Manqabats, Salaams, Hamds in Urdu, Arabic, Hindi, English., AllRightsReserved.

Developed by Javed Khatri and maintained by Junaid Khatri