Karam Jo Aapka Ai Sayyede Abrar Ho Jaye

Karam jo aapka ai Sayyede abrar ho jaye
To har badkar banda dum me neko kar ho jaye

Jo sar rakh de tumhare qadmon me sardar ho jaye
Jo tumse sar koi fere zalil wa khar ho jaye

Karam jo aapka ai Sayyede abrar ho jaye
To har badkar banda dum me neko kar ho jaye

Inayat se mere sar par agar wo dashte pa rakh de
Ye banda taajdaron ka bho sardar ho jaye

Karam jo aapka ai Sayyede abrar ho jaye
To har badkar banda dum me neko kar ho jaye

Talatum kesa hi ho magar ai na khuda e man
Ishara aap farma de to beda paar ho jaye

Karam jo aapka ai Sayyede abrar ho jaye
To har badkar banda dum me neko kar ho jaye

Kawafi aur majami achche achche hai abhi baaki
Magar bas bhi karo noorie na padhna baar ho jaye

Karam jo aapka ai Sayyede abrar ho jaye
To har badkar banda dum me neko kar ho jaye

-Huzoor Mufti e Azam e Hind Alaihirrehaman

www.naatlyrics.in

Search Lyrics

© Lyrics of Islamic Naats, Nasheeds, Manqabats, Salaams, Hamds in Urdu, Arabic, Hindi, English., AllRightsReserved.

Developed by Javed Khatri and maintained by Junaid Khatri